dijous, 4 de novembre de 2010

L'esquelet tatuat al Reina Sofia
L' esquelet tatuat és una reescriptura metafòrica i actual de la narració de la violència de gènere, una oportunitat d'examinar críticament com s'expliquen aquestes històries i la seva efectivitat en aquest moment. L'espai entre l'experiència viscuda per dones que han patit el maltractament físic i psicològic i la seva màscara social és el territori d'aquest viatge.

 Al llarg de més d'un any, l'artista nord-americana Suzanne Lacy ha desenvolupat aquest projecte multidisciplinari, artístic i polític al mateix temps, a partir d'una proposta del Museu Reina Sofia, en el marc del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona el 2010 (25 de novembre).

El nucli conceptual del projecte rau en la necessitat de crear noves narratives sobre la violència contra les dones que afectin la percepció pública d'aquest crim. Lacy, col·laborant amb artistes, activistes, organitzacions socials i entitats governamentals, ha assumit el rol d'una observadora i comentarista dels discursos mediàtic i oficial sobre la violència de gènere a Espanya, indagant en els mecanismes que classifiquen les narratives i estratègies discursives que la representen en l'àmbit públic.  llegir més: REINA SOFIA